สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,920 30% £2,044 91,980
12 weeks £3,840 30% £2,688 120,960
24 weeks £6,360 30% £4,452 200,340
36 weeks £9,180 30% £6,426 289,170
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

Stafford House School of English, Brighton

ประเทศ :

อังกฤษ

61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม