สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,440 25% £1,830 80,520
12 weeks £3,300 25% £2,475 108,900
24 weeks £5,400 25% £4,050 178,200
36 weeks £7,740 25% £5,808 255,420
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

Stafford House School of English, Brighton

ประเทศ :

อังกฤษ

61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม