สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,160 - $2,160 56,160
12 weeks $3,240 - $3,240 84,240
24 weeks $6,480 - $6,480 168,480
36 weeks $9,360 - $9,360 243,360
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายใน 30 มิถุนายน 2560

ELS,Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1, 17 O'Connell Street Sydney, New South Wales Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม