สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $860 - $860 22,360
12 weeks $2,580 - $2,580 67,080
24 weeks $5,160 - $5,160 134,160
36 weeks $7,740 - $7,740 201,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายใน 30 มิถุนายน 2560

ELS,Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1, 17 O'Connell Street Sydney, New South Wales Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม