สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $5,776 25% $4,332 134,292
24 weeks $8,208 25% $6,156 190,836
32 weeks $10,304 25% $7,728 239,568
48 weeks $15,456 25% $11,592 359,352
หมายเหตุ :

​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 31 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 June 2021 เริ่มเรียนภายในปี2021-2022

ELS, Houston, Texas

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

4200 Montrose Boulevard, Suite 120 Houston, Texas 77006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม