สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $5,920 25% $4,440 142,080
24 weeks $8,280 25% $6,210 198,720
32 weeks $10,400 25% $7,800 249,600
48 weeks $15,600 25% $11,700 374,400
หมายเหตุ :

​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 31 December 2021

ELS HOUSTON-CLEAR LAKE, TEXAS

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2700 Bay Area Boulevard Delta Building, 107 Graduate Drive Houston, Texas 77058

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม