สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,116 - - 69,828
12 weeks $3,174 - - 104,742
24 weeks $6,348 - - 209,484
36 weeks $9,522 - - 314,226
หมายเหตุ :

​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท ราคาพิเศษ เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 เมษายน 2018

ELS, San Francisco-Downtown

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers 300 Montgomery Street, Suite 200 San Francisco, CA 94104 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม