สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
หมายเหตุ :

​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

ELS, San Francisco- Northbay

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers at Dominican University of California 190 Palm Avenue Pennafort Hall San Rafael, CA 94901-8008 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม