สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
16 weeks $5,640 25% $4,232 148,120
24 weeks $8,460 25% $6,348 222,180
32 weeks $11,280 25% $8,464 296,240
48 weeks $16,920 25% $12,692 444,360
หมายเหตุ :

​คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 35 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2017 เริ่มเรียน 31 ธันวาคม 2560

ELS, New York (Riverdale)

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

6301 Riverdale Ave. Riverdale, NY 10471

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม