สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,960 - $2,320 48,720
12 Weeks $4,440 - $3,480 73,080
24 Weeks $8,880 - $6,600 138,600
36 Weeks $13,320 - $9,900 207,900
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1 = 21 บาท เมื่อสมัครภายใน 31 December 2562

Dominion English School

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม