สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,720 - $1,760 38,720
12 Weeks $4,080 - $2,640 58,080
24 Weeks $8,160 - $5,280 116,160
36 Weeks $12,240 - $7,920 174,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =22 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียนเพิ่ม 10% พร้อมฟรีค่าสมัครเรียนนี้ สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน จนถึง 30 มิถุนายนนี้ และสามารถจ่ายเงินและเริ่มเรียนได้ภายในปี 2020 และ 2021

ILSC Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม