สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,624 - $1,624 34,104
12 Weeks $2,436 - $2,436 51,156
24 Weeks $4,872 - $4,872 102,312
36 Weeks $7,308 - $7,308 153,468
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น สมัครภายใน 1 April 2021 จ่ายค่าเรียนและเริ่มเรียนภายใน ปี2021

ILSC Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม