สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,056 - $2,080 52000
12 weeks $4,224 - $3,000 75000
24 weeks $7,368 - $5,640 141000
36 weeks $11,052 - $8,460 211500
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 25 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2019 นี้เท่านั้น

Language Studies International (LSI), Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม