สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,848 - $2,848 74,648
12 weeks $4,176 - $4,176 108,579
24 weeks $7,776 - $7,776 202,176
36 weeks $11,664 - $11,664 303,264
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International (LSI), Vancouver

ประเทศ :

101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม