สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,365 - £1,365 55,965
12 weeks £1,750 - £1,750 71,750
24 weeks £3,500 - £3,500 143,500
36 weeks £5,250 - £5,250 215,250
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท พิเศษสุด ราคาหมดสิ้นเดือน ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม