สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £1,295 - £1,295 53,095
12 weeks £1,650 - £1,650 67,650
24 weeks £3,300 - £3,300 135,300
36 weeks £4,950 - £4,950 202,950
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท พิเศษสุด!!! Enrol 5 weeks get 1 week tution free! ภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

Sc Geos Language Plus, London

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 38 The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม