สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 week $2,170 - $2,170 49,910
12 week $2,950 - $2,950 67,850
24 week $5,500 - $5,500 126,500
36 week $8,250 - $8,250 189,750
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020 นี้เท่านั้น

SPRACHCAFFE Language Plus, Toronto, CA

ประเทศ :

แคนาดา

SPRACHCAFFE Language Plus Toronto 59 Adelaide St. E Toronto, Ontario, Canada M5C 1K6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม