สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $ 3,840 - $ 2,080 43,680
12 weeks $5,280 - $3,120 65,520
24 weeks $10,560 - $5,760 120,960
48 weeks $15,480 - $8,640 181,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 30 April 2020

Shafston International College

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม