สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $ 2,960 - $ 2,200 48,400
12 weeks $4,320 - $3,180 69,960
24 weeks $8,640 - $5,880 129,360
48 weeks $12,600 - $8,820 194,040
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 เท่านั้น

Shafston International College

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม