สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
Cert IV in Business 28 weeks $2,900 - $2,900 60,900
Diploma of Business 34 weeks $3,150 - $3,150 66,150
Diploma of Leadership and Management 42 weeks $3,940 - $3,940 82,740
Cert III in Early Childhood Education&Care 28 weeks $3,850 $3,850 107,800
Advance Diploma of Leadership & Management 52 weeks $6,000 $6,000 126,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 21 บาท Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 September 2020

Shafston International College

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม