สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
Cert IV in Business 28 weeks $3,050 $3,050 76,250
Diploma of Business 28 weeks $4,500 $4,500 112,500
Diploma of Leadership and Management 42 weeks $5,800 $5,800 145,000
Cert III in Early Childhood Education&Care 28 weeks $3,850 $3,850 96,250
Diploma of Project Management 48 weeks $6,500 $6,500 162,500
หมายเหตุ :

Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2018 เท่านั้น

Shafston International College

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม