สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,600 - $1,640 54,120
12 weeks $3,900 - $2,400 79,200
24 weeks $7,680 - $4,800 158,400
36 weeks $11,340 - $7,020 231,660
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2018

Talk English Schools, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

99 Bedford St # 100 Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม