สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $4,560 - $2,440 51,240
12 Weeks $6,840 - $3,660 76,860
24 Weeks $13,680 - $6,960 146,160
36 Weeks $20,520 - $10,440 219,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน NZD 1=21 บาท Promotion ลดค่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2562

Dominion English School

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม