สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,136 30% $2,195.20 57,075.20
12 weeks $4,548 30% $3,183.60 82,773.60
24 weeks $8,736 30% $6,115.20 158,995.20
36 weeks $12,888 30% $9,021.60 234,561.60
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30 % หมดเขต 31 ตุลาคม 2018

Eurocentres, Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

250-815 West Hasting Street แวนคูเวอร์, BC V6C 1B4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม