สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,136 35% $2,038.4 50,960
12 weeks $4,548 35% $2,956.2 73,905
24 weeks $8,736 35% $5,678.4 141,960
36 weeks $12,888 35% $8,377.2 209,430
หมายเหตุ :

Eurocentres, Toronro

ประเทศ :

แคนาดา

220 – 111 ถนน ปีเตอร์ โตรอนโต, ON M5V 2H1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม