สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,640 25% $2,730 87,360
12 Weeks $5,040 25% $3,780 120,960
24 Weeks $9,240 25% $6,930 221,760
36 Weeks $13,860 25% $10,395 332,640
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% พร้อมฟรีค่าใบสมัครและค่าจัดหาที่พัก สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020เท่านั้น

EC English Language Centres, San Diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม