สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,640 - $2,640 66,000
12 Weeks $3,960 - $3,960 99,000
24 Weeks $7,920 - $7,920 198,000
36 Weeks $11,880 - $11,880 297,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 25 บาท ค่าเรียนเริ่ม พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2018

SBTA, SELA Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

401 Sussex st. Sydney NSW 2000 AUS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม