สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,500 - $1,500 44,880
12 Weeks $2,250 - $2,250 74,280
24 Weeks $4,500 - $4,500 148,500
36 Weeks $6,750 - $6,750 222,750
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

LASC, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

LASC Los Angeles Campus 3530 Wilshire Blvd., #190 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม