สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,000 - $1,000 33,000
12 Weeks $1,500 - $1,500 49,500
24 Weeks $3,000 - $3,000 99,000
36 Weeks $4,500 - $4,500 148,500
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

LASC, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

LASC Los Angeles Campus 3530 Wilshire Blvd., #190 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม