สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,800 - $1,800 59,400
12 Weeks $2,700 - $2,700 89,100
24 Weeks $5,400 - $5,400 178,200
36 Weeks $8,100 - $8,100 267,300
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

LASC, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

LASC Los Angeles Campus 3530 Wilshire Blvd., #190 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม