สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,960 - $1,960 64,680
12 Weeks $2,940 - $2,940 97,020
24 Weeks $5,880 - $5,880 194,040
36 Weeks $8,820 - $8,820 291,060
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018เป็นต้นไป

LASC, Los Angeles

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

LASC Los Angeles Campus 3530 Wilshire Blvd., #190 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม