สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,088 $2,088 43,848
12 Weeks $2,871 $2,871 60,291
24 Weeks $5,742 $5,742 120,582
36 Weeks $8,613 $8,613 180,873
48 weeks $11,484 $11,484 241,164
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น10 wks free 1w สมัครภายใน 31 สิงหาคม 2020 จ่ายค่าเรียนและเริ่มเรียนภายใน ปี2020-2021

ILSC Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

ILSC - Sydney 540 George Street, Level 6 & 7, Sydney, NSW, 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม