สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,080 $2,080 49,920
12 Weeks $3,120 $3,120 74,880
24 Weeks $6,240 $6,240 149,760
36 Weeks $9,360 $9,360 224,640
48 weeks $12,480 $12,480 299,520
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท ลดราคาค่าเรียน และโปรโมชั่น สมัครภายใน 31 March 2022

ILSC Sydney

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

ILSC - Sydney 540 George Street, Level 6 & 7, Sydney, NSW, 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม