สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,080 $2,080 49,920
12 Weeks $3,120 $3,120 74,880
24 Weeks $6,240 $6,240 149,760
36 Weeks $9,360 $9,360 224,640
48 weeks $12,480 $12,480 299,520
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =24 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน สมัครเรียนได้ถึง 31 March 2022

ILSC Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม