สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,088 $2,088 43,848
12 Weeks $3,078 $3,078 64,638
24 Weeks $6,048 $6,048 127,008
36 Weeks $9,072 $9,072 190,512
48 weeks $12,096 $12,096 254,016
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =21 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียนเพิ่ม 10% พร้อมฟรีค่าสมัครเรียนนี้ สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน จนถึง 30 มิถุนายนนี้ และสามารถจ่ายเงินและเริ่มเรียนได้ภายในปี 2020 และ 2021

ILSC Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 7, 120 Spencer Street, Melbourne, Victoria 3000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม