สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £1,240 20% £992 40,672
12 Weeks £1,860 20% £1,488 61,008
24 Weeks £3,720 20% £2,976 122,016
36 Weeks £5,580 20% £4,464 183,024
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 40 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมืิ่อสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2020

UIC English , Oxford

ประเทศ :

อังกฤษ

36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม