สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,440 20% £1,952 80,032
12 Weeks £3,288 20% £2,630.40 107,846.40
24 Weeks £5,904 20% £4,723.20 193,651.20
36 Weeks £8,856 20% £7,084.80 290,476.80
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในวันที่ 31สิงหาคม 2020

UIC English , Oxford

ประเทศ :

อังกฤษ

36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม