สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,360 25% £1,770 74,340
12 Weeks £3,300 25% £2,475 103,950
24 Weeks £5,760 25% £4,320 181,440
36 Weeks £8,280 25% £6,210 260,820
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 42 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25% และฟรีค่าใบสมัครเรียน เมื่อสมัครภายใน 31 MAY 2020 นี้

Stafford House School of English, Cambridge

ประเทศ :

อังกฤษ

15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม