สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,440 20% £1,952 87,840
12 Weeks £3,420 20% £2,736 123,120
24 Weeks £5,880 20% £4,704 211,680
36 Weeks £8,460 20% £6,768 304,560
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

Stafford House School of English, London

ประเทศ :

อังกฤษ

2 Southampton Pl, London WC1A 2DA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม