สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,880 25% £2,160 95,040
12 Weeks £3,840 25% £2,880 126,720
24 Weeks £6,480 25% £4,860 213,840
36 Weeks £9,360 25% £7,020 308,880
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

Stafford House School of English, Cambridge

ประเทศ :

อังกฤษ

15 Round Church St, Cambridge CB5 8AD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม