สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £3,080 20% £2,464 110,880
12 Weeks £4,140 20% £3,312 149,040
24 Weeks £7,080 20% £5,664 254,880
36 Weeks £10,260 20% £8,208 369,360
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20%เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021

Stafford House School of English, London

ประเทศ :

อังกฤษ

2 Southampton Pl, London WC1A 2DA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม