สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,280 30% £1,596 71,820
12 Weeks £3,240 30% £2,268 102,060
24 Weeks £5,400 30% £3,780 170,100
36 Weeks £7,740 30% £5,418 243,810
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30% เมื่อสมัครภายใน 31 October 2021 นี้

Stafford House School of English, Brighton

ประเทศ :

อังกฤษ

61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม