สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,120 25% £1,590 69,960
12 Weeks £3,000 25% £2,250 99,000
24 Weeks £4,920 25% £3,690 162,360
36 Weeks £7,020 25% £5,265 231,660
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

Stafford House School of English, Centerbury

ประเทศ :

อังกฤษ

19 New Dover Rd, Canterbury CT1 3AH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม