สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,760 25% £2,070 91,080
12 Weeks £3,600 25% £2,700 118,800
24 Weeks £5,880 25% £4,410 194,084
36 Weeks £8,460 25% £6,345 279,180
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 25%เมื่อสมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม 2018-31 ธันวาคม 2018

Stafford House School of English, Brighton

ประเทศ :

อังกฤษ

61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม