สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,600 30% £1,820 81,900
12 Weeks £3,540 30% £2,478 111,510
24 Weeks £5,880 30% £4,116 185,220
36 Weeks £8,460 30% £5,922 266,490
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 30%เมื่อสมัคร ภายใน 31 October 2021

Stafford House School of English, Brighton

ประเทศ :

อังกฤษ

61 Western Road, Brighton and Hove, East Sussex BN3 1JD, Hove

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม