สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,600 40% $2,160 69,120
12 Weeks $5,040 40% $3,024 96,768
24 Weeks $9,120 40% $5,472 175,104
36 Weeks $13,320 40% $7,992 255,744
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 40% และฟรีเรียนออนไลน์8 weeks สมัครภายใน 30 June 2020

Stafford House School of English, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม