สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,880 30% $2,016 66,528
12 Weeks $4,080 30% $2,856 94,248
24 Weeks $7,200 30% $5,040 166,320
36 Weeks $10,260 30% $7,182 237,006
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

Stafford House School of English, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

38 Chauncy Street, 8th Floor | Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม