สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,360 40% $2,016 42,330
12 Weeks $4,680 40% $2,808 89,856
24 Weeks $8,400 40% $5,040 161,280
36 Weeks $12,240 40% $7,344 235,008
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 40% และฟรีเรียนออนไลน์8 weeks สมัครภายใน 30 June 2020

Stafford House School of English, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

38 Chauncy Street, 8th Floor | Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม