สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,360 25% $2,520 83,160
12 Weeks $4,680 25% $3,510 115,830
24 Weeks $8,400 25% $6,300 207,900
36 Weeks $12,240 25% 9,180 302,940
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% และฟรีค่าใบสมัคร สมัครภายใน 31 May 2020

Stafford House School of English, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม