สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,600 30% $1,820 41,860
12 Weeks $3,660 30% $2,562 58,926
24 Weeks $6,720 30% $4,704 108,192
36 Weeks $9,720 30% $6,804 156,492
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน October 2020

Stafford House School of English, Calgary, CA

ประเทศ :

แคนาดา

840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม