สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,880 30% $2,016 52,416
12 Weeks $4,080 30% $2,856 74,256
24 Weeks $7,680 30% $5,376 139,776
36 Weeks $11,160 30% $7,812 203,112
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

Stafford House School of English, Calgary, CA

ประเทศ :

แคนาดา

840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม