สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,000 30% $2,100 48,300
12 Weeks $4,260 30% $2,982 68,586
24 Weeks $7,920 30% $5,544 127,512
36 Weeks $11,520 30% $8,064 185,472
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน October 2020

Stafford House School of English, Calgary, CA

ประเทศ :

แคนาดา

840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม