สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,320 30% $2,324 53,452
12 Weeks $4,740 30% $3,318 76,314
24 Weeks $8,880 30% $6,216 142,968
36 Weeks $12,960 30% $9,072 208,656
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% + Free ค่าใบสมัคร สมัครภายใน October 2020

Stafford House School of English, Calgary, CA

ประเทศ :

แคนาดา

840 6 Ave SW #100, Calgary, AB T2P 3E5 , Cadana

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม