สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,800 32% $1,904 47,600
12 Weeks $4,200 32% $2,856 71,400
24 Weeks $8,400 32% $5,712 142,800
36 Week $12,600 32% $8,568 214,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน 32% หมดเขต 31 ตุลาคม 2018

Eurocentres, Melbourne, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1, 277 Flinders Lane, Melbourne VIC 3000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม