สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,800 32% $1,904 47,600
12 Weeks $4,200 32% $2,856 71,400
24 Weeks $8,400 32% $5,712 142,800
36 Weeks $12,600 32% $8,568 214,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน 32% หมดเขต 31 ตุลาคม 2018

Eurocentres, Sydney, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

70 Bathurst St, Sydney NSW 2000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม