สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,360 - $2,360 59,000
12 Weeks $3,360 - $3,360 84,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

Eurocentres, Cairns, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

91-97 Mulgrave Rd, Cairns City QLD 4870 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม