สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,560 - $2,560 64,000
12 Weeks $3,720 - $3,720 93,000
24 Weeks $6,960 - $6,960 174,000
36 Weeks $10,440 - $10,440 261,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

Eurocentres, Cairns, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

91-97 Mulgrave Rd, Cairns City QLD 4870 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม