สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,800 - $2,800 70,000
12 Weeks $4,140 - $4,140 103,500
24 Weeks $7,680 - $7,680 192,000
36 Weeks $11,520 - $11,520 288,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 25 บาท สมัครภายใน ธันวาคม 2018

Eurocentres, Cairns, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

91-97 Mulgrave Rd, Cairns City QLD 4870 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม