สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,760 20% $2,208 72,804
12 Weeks $4,140 20% $3,312 109,296
24 Weeks $7,200 20% $5,760 190,080
36 Weeks $10,800 20% $8,640 285,120
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2018

Inlingua, Washington DC, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

1901 N Moore St LL 01, Arlington, VA 22209 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม