สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,040 20% $1,632 53,856
12 Weeks $3,060 20% $2,448 80,784
24 Weeks $5,280 20% $3,696 121,968
36 Weeks $7,920 20% $6,336 209,088
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายน 2018

Inlingua, Washington DC, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

1901 N Moore St LL 01, Arlington, VA 22209 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม